താങ്കൾ ഈ പാക്കേജ് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വാങ്ങുക. ഈ പേജിലെ കോൺടെന്റ് കാണുന്നതിന് താങ്കൾ ഗൂഗിളിൽ രജിസ്‌ട്രേഡ് ജിമെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അതിനായി താഴെ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്യുക.

ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഗൂഗിളിൽ പോകുക. മുകളിൽ വലതു ഭാഗത്തായി കാണുന്ന Sign In ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്കളുടെ രജിസ്‌ട്രേഡ് / സബ്സ്ക്രൈബേഡ് ജിമെയിലും പാസ്സ്‌വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. അതിനു ശേഷം ഈ പേജ് സന്ദർശിക്കുക.